Informacje o ochronie danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Polski Komitet Pomocy Społecznej z siedzibą: 

ul. Wiejska 18/20
00-490 Warszawa

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pod powyższym adresem.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Kacpra Jadczaka, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iodo.pkps@pkps.org.pl.